Temps de Reikido

Sessions de Reiki reservades per a persones amb dolences i/o necessitades d’una sessió personalitzada i en intimitat.

CC. La Geltrú: Els dissabtes de 17 a 18 hores

CC. Molí de Vent: Els dimecres de 16,30 a 17 hores

Totes les nostres activitats són gratuïtes amb l’únic intercanvi de l’agraïment i el respecte