Reiki en Acció

activitats 2015Totes les nostres activitats queden integrades en un únic temari anomenat REIKI EN ACCIÓ el qual contindrà  el coneixement Reiki i la imposició de mans.

CC. La Geltrú  – dimarts  des de les 17 hores

CC. Molí de Vent – Els dimecres des de les 16,30 hores

Totes les nostres activitats són gratuïtes amb l’únic intercanvi de l’agraïment i el respecte