El nostre tarannà

Principi

El nostre tarannà està conceptuat en aquests  Principis i en un Reglament intern, formant ambdós, la base fonamental d’aquesta Associació, essent imprescindible  la seva acceptació per a tothom qui vulgui associar-se